Връзки

СВЕТОВЕН ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ (СЕС):  www.worldenergy.org

 

НАЦИОНАЛНИ КОМИТЕТИ КЪМ СЕС: 

Австрия: http://www.wec-austria.at/en/index.php
Аржентина: http://www.cacme.org.ar
Бразилия: http://www.cbcme.org.br
Украйна: http://www.worldenergy.org/uk
Германия: http://www.weltenergierat.de
Дания: http://www.wec.dk
Естония: http://www.wec-estonia.ee
Индия: http://wecindia.in/webportal/
Италия: http://www.wec-italia.org
Канада: http://www.energy.ca
Полша: http://www.wec-pksre.pl
Румъния: http://www.cnr-cme.ro
САЩ: http://www.usea.org
Словения: http://www.snk-wec.si
Финландия: http://www.energiafoorumi.fi
Франция: http://www.wec-france.org
Швейцария: http://www.worldenergy.ch
Швеция: http://www.wec.se
Япония: http://www.jea-wec.or.jp

 

ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ЕНЕРГИЕН СЕКТОР: 

Министерство на енергетиката: http://www.me.government.bg
Комисия за енергийно и водно регулиране: http://www.dker.bg
Агенция за устойчиво енергийно развитие: http://www.seea.government.bg
Национална електрическа компания: http://www.nek.bg
АЕЦ „Козлодуй“: http://www.kznpp.org
БУЛГАРГАЗ: http://www.bulgargaz.bg
Овергаз: http://www.overgas.bg
ЧЕЗ България: http://www.cez.bg
ЕНЕРГО-ПРО: http://www.energo-pro.bg
ЕВН България: http://www.evn.bg