Innovation Insights Brief: Водород на хоризонта

С тази нова публикация Световният енергиен съвет съвместно с EPRI и PwC предлагат на енергийната общественост поглед върху развитието на водорода в световен мащаб, базирайки се на експертните познания и опита на глобалната си мрежа. Настоящият кратък обзор на иновациите има за цел да постави началото на многостранен и многостепенен диалог в общността относно ролята на водорода в енергийния преход.

Към доклада