Хармонизиране на енергийните хоризонти: детайлно сравнение на глобалните перспективи, прогнози и сценарии за енергиен преход

От близо две десетилетия Световният енергиен съвет разработва сценарии с участието на всички заинтересовани страни, с цел да подпомогне по-качествения глобален стратегически диалог за бъдещето на енергийните системи. Сценариите осигуряват стратегически рамки, които позволяват широкообхватно мислене и вземане на решения в условията на дълбока несигурност. Те могат да послужат като инструмент за ориентиране в днешния бързо променящ се и все по-фрагментиран енергиен пейзаж.

В очакване на 26-ия Световен енергиен конгрес през април 2024 г., СЕС обновява глобалните си инструменти за енергийно прогнозиране, като създава основи на сценарии, отразяващи настоящите реалности и бъдещите възможности.

Като част от обновяването Съветът извърши подробно сравнение на глобалните енергийни сценарии, и по-точно:

  • Световни енергийни перспективи 2023 г. на МАЕ [2023 г.]
  • Сценарии за енергийна сигурност на Shell [2023 г.]
  • Световни енергийни сценарии на Световния енергиен съвет [2019 г.]
  • Енергийни перспективи на Equinor за 2023 г. [2023 г.]
  • Енергийни перспективи на BP за 2023 г. [2023]
  • Енергетика, климат и политика към 2055 г.: интердисциплинарна енергийна перспектива на DIW-REM (DIW-REM Outlook) [2019]
  • Прогноза на MIT за 2018 г.
  • Глобална прогноза на ExxonMobil за 2050 г. [2023 г.]
  • Глобална енергийна система, базирана на 100% ВЕИ на EWG / LUT [2019 г.]
  • Прогноза за енергийния преход до 2023 г. на DNV-GL [2023]

Основните изводи от сравнението можете да откриете тук, а към средата на 2024 г. очаквайте и пълния текст на проучването.