Членове

В Световния енергиен съвет членуват над 90 независими комитета. Всеки от тях представя възможно най-голям кръг от интереси, свързани с енергетиката в съответната страна и често включва представители на правителствата и енергийните предприятия, работещи заедно за решаването на общите енергийни проблеми. Всички членове на СЕС трябва да се присъединят чрез съответния национален комитет от тяхната страна.

Членството в Националния комитет на България в СЕС (НКБСЕС) е отворено за всички български организации. НКБСЕС предлага достъп на членовете си до глобалния обхват и услуги на СЕС. Всички членове на СЕС имат пълна и равна възможност да участват в дейности му и да се възползват от предлаганите възможности. Членовете формират общо събрание и по този начин могат да управляват дейността на НКБСЕС.

Настоящи членове на НКБСЕС:

Юридически лица


Физически лица


Аделин Антонов
Албена Трасиева
Александър Ненков
Ангел Минев
Ангел Николаев
Анна Димитрова
Атанас Георгиев
Валентин Николов
Васил Хаджиев
Веселин Мавродиев
Гергана Младенова
Димитър Стоянов
Димо Василев
Евгения Харитонова
Емил Гаврилов
Ивайло Найденов
Иванка Диловска
Йордан Тенев
Камен Радивоев
Кирил Гегов
Константин Делисивков
Константин Стаменов
Любен Маринов
Любомир Грозданов
Мария Трифонова
Милко Ковачев
Михаела Христова
Николай Вълканов
Николай Минков
Пламен  Младеновски
Румяна Вълканова
Северин Въртигов
Стоян Нешев
Цветелина Попова
Явор Стоянов