Център за професионално образование Зелена енергия ще обучава по 14 ключови за енергетиката специалности

Националната електрическа компания откри в Пловдив Център за професионално обучение Зелена енергия. В него ще се провеждат професионални обучения, преквалификация и повишаване на квалификацията на служителите на НЕК и външни лица.

Центърът разполага със собствена техническа учебна база, включително ремонтно-механичен цех с обособени работни места за обучение, химическа лаборатория, тренировъчна площадка, работилници и учебни зали. Той е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на професионална квалификация по 10 професии и 14 специалности в областта на хидроенергетиката, електротехниката, строителството, механотехниката, екологията и икономиката.

Повече информация ще намерите тук.

Източник: НЕК ЕАД