Участие на секретаря на НКБСЕС в годишната конференция на Българското ядрено дружество

Секретарят на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет д-р Борислав Боев взе участие в годишната конференция на Българското ядрено дружество, която се проведе в периода 8-11 ноември 2023 г. във Велико Търново под надслов "Ядрена енергия за хората".

Основните теми, които бяха широко дискутирани на конференцията, бяха свързани с внедряването на новите ядрени технологии, мястото и значението на малките модулни реактори като перспективна технология, възможностите за ядрената енергетика в условията на динамична геополитическа среда, кадровата политика и кадровото осигуряване на ядрените централи, както и неелектрическите приложения на ядрената енергия.

В хода на конференцията бяха засегнати въпросите, свързани със стратегическото енергийно планиране на национално и европейско ниво. Особено внимание бе обърнато на кадровото осигуряване на ядрената енергетика в България, като бяха обособени предизвикателствата, произтичащи от смяната на поколенията в ядрената индустрия и необходимостта от осигуряването на нови кадри с помощта на българските университети.

В традиционната международна конференция на БЯД участваха представители на почти всички заинтересовани страни като АЕЦ „Козлодуй“, Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, Агенцията за ядрено регулиране, членове на академичната общност, водещи експерти от Румъния, Чехия, Канада и др.