Създава се ново дружество за ускоряване развитието на мощности за зелена енергия

„Български енергиен холдинг“ ЕАД създава ново целево дъщерно дружество – „Национален енергиен оператор“ ЕАД с основна цел ускоряване на балансираното развитие на мощностите за зелена енергия в България.

Компанията ще изпълнява проекти, насочени към оползотворяването на енергията от възобновяеми източници, като чрез реализацията им ще се насърчават инвестициите в екологично чиста енергия и същевременно ще се спомага за балансирането на електроенергийната система.

Със създаването на новото дружество се цели ускоряване постигането на заложените цели от Зелената сделка, но и поставяне на фокус върху развитието на този тип мощности на национално ниво.

Източник: БЕХ ЕАД