Стартира разработването на пилотен проект за зелен водород в хранилището в ПГХ „Чирен“

„Булгартрансгаз“ ЕАД, „Главболгарстрой Холдинг“ АД, американските компании Solar Turbines Inc. и Honeywell, както и италианската Pietro Fiorentini подписаха меморандум за разбирателство, с който стартира разработването на пилотен проект за производство и използване на зелен водород за технологични нужди в съоръженията на подземното газово хранилище „Чирен“. Меморандумът предвижда изготвяне на проучване по пилотния проект с няколко варианта на капацитета на инсталациите и оборудването, съотношения на смесване и други характеристики. Зеленият водород, произведен по проекта, се предвижда да се използва за технологични нужди като гориво на площадката и не се планира да се доставя на трети страни.

Вижте повече тук.