Справедлив преход към чиста енергия на местно равнище

През м. май 2022 г. Световният енергиен съвет, в партньорство с BP и Градския съвет на Абърдийн стартираха проект за справедлив преход към чиста енергия на град Абърдийн.

Проектът се изпълнява на три етапа: (1) проучване и откриване, (2) разработване на план за действие и (3) изпълнение, разпространение и разширяване обхвата на действие.

С подробностите за проекта и резултатите от първия етап можете да се запознаете оттук.