СЕС обяви новите членове на глобалната си програма за бъдещи енергийни лидери

Световният енергиен съвет обяви 50-те нови участници в програмата си за бъдещи енергийни лидери FEL-100. Програмата, която обединява изключителни млади професионалисти от целия свят, ангажирани в оформянето на бъдещето на енергетиката, служи като платформа за подкрепа и популяризиране на утрешните енергийни лидери. Те работят за решаване на най-неотложните световни предизвикателства в областта на енергетиката и устойчивостта и участват в национални, регионални и глобални диалози.

Тази година бяха получени близо 200 кандидатури от 60 различни държави.

Понастоящем в програмата са представени 61 държави и 47 национални комитета на СЕС.

Списък на новоприетите членове ще откриете тук.