Световен енергиен пулс 2022: Климат. Covid и конфликти: последици и перспективи

Светът е ужасéн от глобалните енергийни сътресения, предизвикани от съвпадането на трите кризи: изменението на климата, пандемията с Covid и военният конфликт в Украйна.

Взаимодействието на тези кризи въздейства каскадно и неравномерно върху енергетиката, което се усеща на всички нива на обществото. Тъй като лидерите се стремят да се активизират, за да посрещнат тези кризи, отговорите отразяват различен опит и очаквания.

Световният енергиен пулс 2022 представя бърз "пулс" на актуалните нагласи и тенденции в индустрията, и предоставя глобални и регионални гледни точки относно последиците от кризите и трансформационните дейности.

Изводите са направени въз основа на отговорите на Световния енергиен пулс, получени през първата половина на април 2022 г.

За да се информира Световната енергийна общност и да се даде възможност за вземане на решения в реално време в условията на бързо променяща се ситуация, Световният енергиен съвет редовно ще публикува Световен енергиен пулс през следващите месеци.

Световен енергиен пулс 2022 (април 2022 г.)