Публична консултация относно проекти за повишаване капацитетите по Вертикалния газов коридор

„Булгартрансгаз“ ЕАД, съвместно със съседните оператори “DESFA” S.A. и “Transgaz” S.A., публикува за публична консултация съвместни проектни предложения за повишаване на капацитетите на точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода 1/Кардам.

Съвместният проект между „Булгартрансгаз“ ЕАД и DESFA S.A. за повишаване на капацитета на IP Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България се разглежда в два варианта. Първият ще осигури добавен капацитет в размер на 35,4 GWh/d, като индикативната стойност за реализацията на инвестицията, включваща проектиране, доставки и строителство е около 108.7 млн. евро. При втория разглеждан вариант ще се осигури добавен капацитет в размер на 104,4 GWh/d, като индикативната стойност, включваща проектиране, доставки и строителство, е около 293.4 млн. евро. Съвместният проект с Transgaz S.A. за повишаване на капацитета в IP Негру Вода/Кардам в посока от България към Румъния ще осигури добавен капацитет в размер на 137,2 GWh/d. Индикативната стойност за реализацията на тази инвестиция, включваща проектиране, доставки и строителство е около 198,93 млн. евро. В посочените индикативни стойности не се включват бъдещите разходи за съпътстващи дейности, необходими за реализация на проектите.

Източник: Булгартрансгаз ЕАД