Проучване „World Energy Issues Monitor Survey“

Световният енергиен съвет прави проучване „World Energy Issues Monitor Survey“ относно националните тенденции в енергетиката, свързани с въпросите на енергийната сигурност, енергийния преход, енергийните пазари, веригата на доставки и други предизвикателства, които са от съществено значение за развитието на енергийния сектор на страните.

Каним всички заинтересовани страни да попълнят анкетата, която е достъпна и на български език. Тя е анонимна и не изисква предоставянето на никакви чувствителни данни.

Обърнете внимание, че в началото трябва да се избере регион Европа и страна - България.

Анкетата ще бъде отворена за попълване до 14 февруари 2024 г. и резултатите от нея ще бъдат оповестени в края на м. март или в началото на м. април 2024 г.

https://www.surveymonkey.com/r/WEIM24