Програма на 26-тия Световен енергиен конгрес

Световният енергиен съвет публикува програмата на 26-тия Световен енергиен конгрес, до началото на който остават по-малко от 100 дни.

Конгресът, който ще се проведе в Ротердам на 22-25 април 2024 г., ще отбележи първия важен етап от развитието на световната енергийна екосистема след историческата конференция на ООН за климата COP28. Централно място в програмата за 2024 г., която е посветена на "Препроектирането на енергията за хората и планетата", е отделено на аспектите на бързо развиващия се енергиен сектор - от променящите се технологии и финансирането до въздействието на геополитиката; лостовете, ускоряващи енергийния преход, и променящите се нужди на потребителите на енергия.

Програмата е разделена на пет основни теми, имащи ключово значение за напредъка на прехода към чиста и приобщаваща енергия:

  • Навигация по новите енергийни карти: Преодоляване на новите и нововъзникващите реалности на глобалния енергиен преход
  • Презареждане с гориво на бъдещето: Използване на по-голям набор от енергийни източници, решения и услуги
  • Хуманизиране на енергетиката: Ангажиране на хората и общностите в осъществяването на глобалния енергиен преход
  • Определяне на пътя в рамките на световната енергийна трилема: Свързване на енергийната сигурност, достъпност и устойчивост
  • Преодоляване на различията: Осигуряване на възможност за по-бърз, справедлив и широкообхватен енергиен преход

Участие в конгреса вече са потвърдили над 260 лектори. Кои са те можете да видите тук.

Очаква се посетителите на конгреса да достигнат 18,000, в т.ч. 7,000 делегати, 70 министри, висши ръководители на компании, НПО, експерти и представители на академичните среди, предприемачи и млади енергийни лидери.

Регистрацията за участие е достъпна на: https://worldenergycongress.org/rotterdam/registration/.