Обществено обсъждане на териториалните планове за справедлив преход на Стара Загора, Перник и Кюстендил

Министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане териториалните планове за справедлив преход на регионите Стара Загора, Перник и Кюстендил, изготвени на основание Регламент (ЕС) 2021/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за създаване на Фонда за справедлив преход (ФСП).

Необходимо условие за отключване на средствата по ФСП (1.178 млрд. евро за България, от които 505 млн. евро от Многогодишната финансова рамка и 673 млн. евро от Инструмента "Следващо поколение ЕС") е разработването на териториални планове за справедлив преход (ТПСП) с хоризонт до 2030 г. Тези планове касаят териториите от ниво NUTS3 (области), които ще са най-потърпевши от въглищния преход през следващите години.

Повече информация ще откриете тук.