Обществено обсъждане на проект на актуализация на ИНПЕК на Република България 2021-2030 г.

Министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане проект на актуализация на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г. Заинтересованите страни могат да изпращат предложения и становища в срок до 22 януари 2024 г. Повече информация ще намерите тук.