Обществено обсъждане на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2023 – 2032 г.

КЕВР кани на 16.08.2023 г. заинтересованите страни - настоящи или бъдещи ползватели на газопреносната мрежа на обществено обсъждане на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2023 – 2032 г.

Поканата можете да откриете тук.

С плана за развитие на мрежите и доклада относно одобряването му можете да се запознаете оттук.