НЕК с повишен кредитен рейтинг от Standard & Poor’s

На 17 август 2023 г. международната рейтинговата агенция Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на „Национална електрическа компания“ ЕАД от "ВВ-“ на "BB“, със стабилна перспектива, поради подобряване на кредитните показатели на дружеството.

Повишаването на рейтинга е резултат от изключителното представяне през 2022 г. на НЕК ЕАД и едноличния собственик на компанията - „Български енергиен холдинг“ ЕАД. Стабилната перспектива отразява очакванията на рейтинговата агенция, че БЕХ ЕАД ще продължи да оказва ликвидна подкрепа на НЕК ЕАД и останалите дъщерни дружества от Групата, както и ще поддържа задлъжнялостта си ниска за периода 2023 – 2025 г. От Standard & Poor’s посочват също, че очакват подобрение в профила на приходите на БЕХ ЕАД.

Източник: НЕК ЕАД