Народното събрание прие повторно Закона за енергетиката

Народните представители приеха повторно Закона за енергетиката, на който президентът Румен Радев наложи вето, тъй като не бе съгласен с въвеждането на пълна либерализация на пазара на електроенергия за битовите потребители до 2026 г. без да има ясни механизми как ще бъдат компенсирани енергийно бедните. Президентът бе против и отпадането на функцията на НЕК като обществен доставчик на електроенергия, както и на функцията на КЕВР да определя квоти евтина електроенергия за бита от държавните електроцентрали.

Източник: dir.bg