Мониторинг на световните енергийни въпроси 2021: Хуманизиране на енергията

Тазгодишният „Мониторинг на световните енергийни въпроси“ не прилича на никой до сега. На фона на кризата, причинена от продължаващата пандемия от Ковид-19, допитването до над 2500 енергийни лидери в 108 държави променя рамката и актуализира дневния ред на енергийния преход.

Въз основа на събраните в периода между октомври и декември 2020 г. данни, и тестването на новите резултати в хода на проведените през февруари 2021 г. онлайн работни срещи с регионалните комитети към Световния енергиен съвет, докладът показа, че:

  • През последните 12 месеца представите на енергийните лидери по отношение на риска, възможностите и приоритетите за действия радикално са се променили. Докато икономическите турбуленции, вследствие на Ковид-19, са областта с най-голяма несигурност, още повече че несигурността по отношение на икономическите тенденции се е увеличила с една трета в сравнение с миналата година, нараства вниманието към социалния дневен ред, свързан с ускоряването на енергийния преход.
  • Расте осъзнаването на социалните последствия от възстановяването и по-широкия енергиен преход. Проблемът с достъпността на енергията се е изкачил нагоре в списъка с икономическите приоритети. Достъпността оказва влияние на обществата във всички географски региони – от жителите на градовете в развитите страни, до тези в бедните селски райони на развиващите се държави.
  • Поява на ново поколение дигитални енергийни услуги и енергийни предприемачи. Все по-гъвкави и пробивни технологии се възползват от социалните сътресения, за да спечелят пазарен дял за сметка на енергийните решения, ориентирани към доставките. Все повече внимание се обръща на решенията, ориентирани към търсенето, и бързо променящите се модели на глобално и местно потреблението.

С доклада можете да се запознаете оттук.