Мониторинг на световните енергийни въпроси 2024: Препроектиране на енергетиката в 5D

Световният енергиен съвет публикува годишния си мониторинг на световните енергийни въпроси. Докладът, озаглавен "Препроектиране на енергията в 5D", оценява глобалния енергиен дневен ред въз основа на колективния опит и мненията на близо 1800 енергийни лидери от над 100 държави. Енергийните лидери бяха анкетирани в началото на 2024 г., след приключването на конференцията COP 28 в Дубай. Докладът представя разбиранията на лидерите за това какво движи енергетиката и енергийния преход в световен мащаб.

Докладът потвърждава пет критични глобални движещи сили на промяната - програмите за декарбонизация, схемите за цифровизация, смущенията в търсенето, диверсификацията на енергийните източници и все по-децентрализирания подход към енергийните системи - и как те оформят енергийните преходи в световен мащаб.