Индекс на световната енергийна трилема за 2022 г.

Индексът на световната енергийна трилема се изготвя ежегодно от Световния енергиен съвет и представя сравнителна класация на енергийните системи на 127 държави. Тя предоставя оценка на ефективността на енергийната система на дадена страна, отразяваща баланса и устойчивостта ѝ в три измерения – енергийна сигурност, енергийна справедливост и опазване на околната среда.

През 2022 г. първата десетка в класацията на страните от Трилемата до голяма степен остава непроменена в сравнение с предходните години, като има някои нови попълнения. Европейски държави и други държави от ОИСР продължават да доминират на челните позиции, благодарение на утвърдените си енергийни политики и разнообразните енергийни системи. Словения и Естония се присъединяват към държавите с най-висок рейтинг за 2022 г. със значителни подобрения в сравнение с миналата година, като и двете получават 78,8 точки и си поделят 9-то място в класацията. Челната тройка, в която влизат Швеция, Дания и Швейцария се представя много добре и в трите измерения с добре установени енергийни политики, които насърчават разнообразни и декарбонизиращи се енергийни системи. Швеция запазва първото си място от миналата година, като се представя добре и в трите измерения - 73 точки за енергийна сигурност, 95 точки за енергийната справедливост и 87 за екологичната устойчивост.

С доклада можете да се запознаете оттук.