Започват дейностите по проекта за разширяване на газовото хранилище в Чирен

След приключване на открита процедура в съответствие с българското и европейското законодателство, „Булгартрансгаз“ ЕАД и ДЗЗД „Тех Енерджи Експанжън“ подписаха договор за доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“ - надземна част“.

Общата стойност на договора с ДЗЗД „Тех Енерджи Експанжън“ е в размер на 297,777 млн. лева без ДДС, а финансирането е осигурено по линия на Механизма за свързване на Европа на Европейския съюз.

Проектът за разширяването на Чирен цели увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд. м³ (към момента е 550 млн. м³), увеличаване на дневния капацитет на добив до 10 млн.м³/ден и на нагнетяване до 8 млн.м³/ден. Към момента максималният дневен капацитет на добив е 3,82 млн. м³/ден, а максималния дневен капацитет на нагнетяване е 3,62 млн.м³/ден.

Планира се работите по разширение на хранилището да приключат до края на 2024 г.

Източник: Булгартрансгаз