ЕСО с отличие за принос към енергийната сигурност на страната

Българският енергиен и минен форум връчи годишните си награди за постижения в енергетиката и минното дело. Електроенергийният системен оператор получи отличието в категорията „Принос към енергийната сигурност“ за устойчивото и балансирано управление на електроенергийната система на страната.