Доклад за Световната енергийна трилема 2024

Световният енергиен съвет публикува 15-ото издание на своя доклад "Световна енергийна трилема", под надслов "Еволюция с устойчивост и справедливост". Рамката на Световната енергийна трилема измерва националните енергийни показатели спрямо трите ключови измерения - енергийна сигурност, справедливост и екологична устойчивост. Последният доклад разкрива дълбоките промени в световните енергийни системи, причинени от първия в света енергиен шок, предизвикан от търсенето, в отговор на войната в Украйна, и необходимостта от развитие на енергийното лидерство за ускоряване на глобалния енергиен преход във всички региони.

Рамката на Световната енергийна трилема, разработена от световната общност на Съвета в повече от 100 държави, е призната за надежден и практичен инструмент за насочване и поддържане на напредъка в енергийните преходи в световен мащаб.

Съветът установи, че трите измерения се развиват, така че да отразят новите амбиции в управлението на енергията за хората и планетата и новата заплаха от поликризи. Енергийната сигурност сега обхваща надеждността на възобновяемите енергийни източници, наличието и достъпността на критични минерали и устойчивостта при физически и кибернетични заплахи. Енергийната справедливост се задълбочи, за да включи нови искания за справедливост вкл. по отношение на достъпа до и разпределението на ползите от чистата енергия, както и въздействието на енергийния преход върху уязвимите общности. Екологичната устойчивост се разшири до цялостна загриженост за здравето на планетата и обхваща принципите на кръговата икономика, взаимовръзката между водните, хранителните и енергийните системи и по-доброто съгласуване на усилията за декарбонизация с екологичните граници на планетата.

Националните резултати в областта на енергетиката са посочени в Световния индекс на енергийната трилема. Макар че общите резултати на Индекса продължават да отразяват забавянето във времето на събирането на национални данни и да показват, че европейските държави са сред най-добре представилите се, в интервютата се подчертават предизвикателствата, причинени от първия в света енергиен шок, предизвикан от потребителското търсене, след нахлуването в Украйна. Въздействията на войната върху енергийната сигурност, като например отказа на Европа да внася руски газ и търсенето на алтернативни източници, продължават да оказват влияние върху цялата световна енергийна система.

Макар краткосрочните решения да облекчиха проблемите на енергийната сигурност, увеличеното използване на въглища доведе до опасения за справедливостта и устойчивостта, а нарастващите разходи застрашават европейската индустриална конкурентоспособност в дългосрочен план. Тези проблеми се простират отвъд Европа, което предполага, че войната в Украйна ще има дълготрайни по-широки последици за енергийните политики и стратегии в световен мащаб.

Що се отнася до приоритетите на различните региони – те се разминават. Африка се бори с нарастващото търсене на фона на усилията за въвеждане на по-чиста енергия, докато Азия балансира икономическия растеж с прехода към чиста енергия. Европа се ориентира към сигурността, достъпността и устойчивостта, докато Латинска Америка и Карибският басейн търсят подходящи социално-политически пътища. Близкият изток и държавите от Персийския залив преминават от доминираща роля на петрола към по-широко развитие на възобновяемите енергийни източници, а констатациите за Северна Америка подчертават необходимостта от налична инфраструктура, устойчивост и чиста енергия.

С доклада можете да се запознаете оттук.