Дискусионна платформа „Устойчиви ядрени иновации” София 2024 г.

Центърът за ядрени компетенции Козлодуй и Българското ядрено дружество в партньорство с Националния комитет на България в Световния енергиен съвет, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД  и Агенцията за ядрено регулиране организират първото издание на платформата за дискусии по ядрени иновации за устойчиво развитие на ядрената енергия като източник с нулеви емисии.

Някои от разглежданите теми касаят политиките и инструментите за ядрени изследвания и иновации, тяхното развитие и прилагане, ролята на различните участници и заинтересовани страни в т.нар. ядрена екосистема. Акцент ще бъде и устойчивостта на процесите по ядрени иновации, свързващи академични и научни организации и бизнес, и  споделянето на добри практики и иновативни подходи.

Във форума се очаква да се включат комисарят по иновации от ЕК, генералният директор на Ядрената енергийна агенция на ОИСР (NEA OECD), председателят на НКБСЕС и председателят на АЯР. В панелните дискусии ще вземат участие ресорни министерства, образователни и научни институции, както и представители на българския ядрен сектор.

Част от събитието е и европейският финал на конкурса по ядрени иновации I4N на Младежката ядрена мрежа към Европейското ядрено общество (ENS-YGN) с участници от 7 страни - членки на ЕС, включително България, Обединеното кралство и Украйна.

Дискусията и финалът ще се проведат на 27 юни 2024 година в конферентната зала „Проф. Цветан Лазаров“ на Националния център по мехатроника и чисти технологии , блок 8 на Технически университет – София, с любезното домакинство на университета.

За повече информация: Nuclear Innovation Sofia AGENDA

Източник: ЦЯК - Център за ядрени компетенции Козлодуй (bgcnc.org)