Годишен доклад на СЕС за 2021 г.

Независимо от предизвикателствата, 2021-ва година бе успешна за Световния енергиен съвет. Мрежата от общности в 90 държави продължи да създава, изгражда и осигурява повече енергия за устойчиво развитие и енергиен преход към нетно нулево потребление.

Годишният доклад на СЕС предлага обзор на дейностите и постигнатите успехи от Съвета през изминалата 2021 година.

Вижте повече тук.