„Газов Хъб Балкан“ ЕАД стана член на EUROPEX

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД официално стана член на Асоциацията на Европейските енергийни борси – EUROPEX.

Europex е асоциацията на енергийни борси, пазарни оператори и делегирани оператори в Европа. Като доставчици на инфраструктура на енергийния пазар, основните дейности на членовете на Europex включват управлението на пазари на едро за електроенергия, газ и емисии в дългосрочен и краткосрочен план. Членовете действат като организирани борсови пазари, регистрирани механизми за докладване (RRM) и платформи за вътрешна информация (IIP) в рамките на Регламента на ЕС относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар на едро (REMIT) и управляват регистри за гаранции за произход за възобновяема енергия.

Източник: „Газов Хъб Балкан“ ЕАД