В София бе подписан меморандум за повишаване сигурността на доставките на природен газ в ЕС

България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан подписаха меморандум по инициативата Solidarity Ring (STRING), предложена от България и подкрепяна от Европейската комисия, за повишаване сигурността на доставките на природен газ от Азербайджан за Европейския съюз и региона на Централна и Югоизточна Европа.

Меморандумът има за цел да насърчи сътрудничеството между операторите на газопреносните системи на България ("Булгартрансгаз"), Румъния (Transgaz), Унгария (FGSZ), Словакия (Eustream), както и държавната петролна компания на Азербайджан (SOCAR).

След церемонията по подписване на меморандума, в София официално бе открит офис на SOCAR, която в близките седмици предстои да получи от КЕВР лицензия за дейността „търговия с природен газ“.

Източник: БТА