Водород на хоризонта: национални стратегии за използване на водорода

Поредицата публикации на Световния енергиен съвет, посветени на иновациите, продължава с работен доклад, посветен на националните стратегии в областта на водорода. Той е разработен съвместно с EPRI и PwC.

Документът се основава на обширно проучване и интервюта с 38 експерти от 23 държави, които отразяват 61 % от общата доставена първична енергия в света - TPES (по данни за 2018 г., ОИСР) и 70 % от световния БВП (по данни за 2019 г., Световна банка).

Развитието на „водородната икономика“ е все още в начална фаза, като малко държави вече са публикували водородните си стратегии, въпреки че интересът и подкрепата в световен мащаб се разрастват. Към днешна дата 12 държави от Европейския съюз са публикували своите национални стратегии за използването на водорода, а други 19 страни, сред които и България, в момента ги изготвят, като много от тях се стремят да ги публикуват през 2021 г.

С работния доклад можете да се запознаете оттук.