България ще получи 197 млн. евро от Европейския модернизационен фонд за ускоряване на зеления преход

Европейският модернизационен фонд е одобрил отпускането на 2,4 млрд. евро за 31 проекта в 7 държави, сред които и България, за модернизиране на енергийните системи, намаляване на емисиите на парникови газове в енергетиката, индустрията и транспорта и подобряване на енергийната ефективност.

Четири са проектите, за които България ще получи 197 млн. евро. Те включват модернизиране на електроразпределителната мрежа в югоизточна България, въвеждане на интелигентни измервателни уреди, система за управление на данните от измерванията и модернизация и развитие на информационните системи и физическата инфраструктура на лицензиран оператор на разпределителна мрежа с цел ускорена електрификация и декарбонизация на потреблението и производството на енергия.

Източник: Modernization Fund