България вече има Национална пътна карта за водородните технологии

На 27 април 2023 г. Министерският съвет прие „Национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород за периода 2023-2026 г.“ Документът е изготвен от Министерството на иновациите и растежа (МИР) в изпълнение на Реформа „Разгръщане на потенциала на водородните технологии и производството и доставките на водород“ в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Пътната карта има за цел да развие потенциала на страната в областта на водородните технологии, да ускори научните изследвания и иновациите в сектора, включително комерсиализацията на водородни технологии.

Подробности ще намерите ТУК 

Източник: Министерство на иновациите и растежа