„Булгартрансгаз“ ЕАД и BOTAŞ A.Ş подписаха споразумение за междусистемно свързване

Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД и операторът на газопреносната система на Република Турция BOTAŞ A.Ş подписаха оперативно Споразумение за междусистемно свързване за точката Странджа/Малкочлар.

Подписването на документа е резултат от дългогодишните съвместни усилия на екипите на двата оператора. В споразумението са уточнени техническите условия, включително минимално предавателно налягане и качествените характеристики на природния газ, както и приложимите процедури от двете страни на точката Странджа/Малкочлар.

На база договорените в документа условия, техническият капацитет на точка Странджа/Малкочлар в посока Турция-България в газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД е определен в размер на 117 677 153 kWh/d, а в посока България-Турция - 504 138 541 kWh/d.

Подписването на споразумение за междусистемно свързване на газопреносните мрежи на България и Турция в точката Странджа/Малкочлар е от ключово значение за диверсификацията на източниците на природен газ не само за България, а и за регионалния и европейския газови пазари. Чрез газопреносната мрежа на Турция се осигурява достъп до природен газ от добив от местни находища, Азербайджан, Иран и глобалния пазар на втечнен газ посредством терминалите за регазификация в Турция.

Източник: Булгартрансгаз ЕАД