Актуализиран, по-амбициозен Интегриран план на България в областта на енергетиката и климата

България изпрати в Брюксел за одобрение актуализирания Интегриран план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) до 2030 г. Документът е стратегически за бъдещото развитие на енергетиката на България и накратко залага повече газ, ядрени мощности и ВЕИ, но също спад на потреблението на енергия и огромен, но необоснован ръст в износа на ток.

Без съмнение той е много по-добър от всички досегашни варианти, но въпреки това предизвика спорове. Основното, което притеснява неправителствените експерти е, че се залагат много мощности, чието съществуване се оправдава с износ на електроенергия, който обаче никак не е сигурен.

Вижте повече на https://www.capital.bg/biznes/energetika/2024/06/28/4642891_bulgarskata_energetika_prez_2030_oshte_vei_iadren_tok/

Източник: Капитал