АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и Фраматом подписаха споразумение за доставка на свежо ядрено гориво за шести блок на българската централа

На официална церемония изпълнителният директор на "АЕЦ Козлодуй” ЕАД Георги Кирков  и Лионел Геф – старши вицепрезидент по горивото на Фраматом, подписаха споразумение за доставка на свежо ядрено гориво за българската централа.

По думите на министъра на енергетиката Росен Христов, с подписаното споразумение с Фраматом  завършва процесът по диверсификация на доставките за българската ядрена централа. На 22 декември 2022 г. бе сключен договор за производство и доставка на касети със свежо ядрено гориво за пети блок на АЕЦ "Козлодуй" с Уестингхаус – Швеция. Фраматом произвежда касети със свежо ядрено гориво, които са аналог на касетите, използвани в шести блок на ядрената ни централа. Горивните касети на Фраматом ще се произвеждат в заводи в Европа.

Усилията за намаляване на зависимостта от един доставчик на ядрени материали и услуги за АЕЦ "Козлодуй" са изцяло в съответствие с политиката на Агенцията по доставки на ЕВРАТОМ за диверсификация. В изпълнение на тези изисквания, със свое решение от 9 ноември 2022 г. Народното събрание възложи на Министерския съвет да осигури условия за лицензиране на неруско ядрено гориво за АЕЦ "Козлодуй".

Източник: Министерство на енергетиката