Южна Африка стана най-новият член на Световния енергиен съвет

Южна Африка се присъедини към Световния енергиен съвет, което допълнително укрепва глобалната мрежа на енергийната общност, стремяща се към осъществяването на по-бърз, по-справедлив и по-устойчив енергиен преход.

Страната бе един от 40-те първоначални членове - основатели на Съвета, чийто комитет се разпусна през 2021 г. и се присъедини отново под ново ръководство и засилена визия.

Като една от най-динамичните и разнообразни икономики в Африка, южноафриканските енергийни лидери внасят безценен опит и важни перспективи в програмата на Световния енергиен съвет за хуманизиране на енергийния сектор. Богатите енергийни ресурси на страната, съчетани с нейния ангажимент за реализиране на глобално приобщаващо устойчиво развитие, я превръщат във важен фактор в оформянето на бъдещето на световните енергийни системи.