Сто години влияние в световната енергетика

На 25 май Световният енергиен съвет даде старт на честванията по случай 100-годишнината от своето създаване.

СЕС свиква световните енергийни лидери на конструктивен и съвместен диалог още от първата Световна енергийна конференция през 1924 г. и е първата организация, която през 30-те години на миналия век свързва социалното равенство и енергийните интереси. Съветът е двигател на напредъка в областта на възобновяемите енергийни източници повече от 70 години, още много преди правителствата да започнат да инвестират в изследователски лаборатории и да провеждат политики за насърчаване на използването им.

Преди повече от 40 години той създава първата в света програма "Бъдещи енергийни лидери", а практическата Световна енергийна трилема помага да се измерва и управлява напредъка в енергийния преход, като свързва енергийната сигурност, достъпността и устойчивостта вече над 15 години. Днес тя формира и предоставя информация за енергийната политика в над 120 държави.

От 41 държави първоначално, днес глобалната мрежа на Съвета работи съвместно с правителствата в почти 100 държави, като постига напредък в решенията, вдъхновява лидерски действия и насърчава устойчивото снабдяване и използване на енергията в целия свят.

Чествания на стогодишнината ще се провеждат в цялата световна мрежа на Съвета под формата на срещи, проекти за въздействие и съвместни мероприятия на членовете на Съвета и бизнес лидери, политици и иноватори. Те ще продължат и по време на 26-ия Световен енергиен конгрес в Ротердам, 22-25 април 2024 г. - 100 години след първата в историята Световна енергийна конференция.