Среща на младежката секция към Националния комитет на България в Световния енергиен съвет

На 29 май 2024 г. се проведе среща на Младежката секция към Националния комитет на България в Световния енергиен съвет (National Future Energy Leaders), в рамките на която бе обсъдена програмата Future Energy Leaders, както и актуалните теми от 26-тия Световен енергиен конгрес.

В срещата взеха участие младежи, които са професионално ангажирани в различени направления на енергийния сектор. Обсъдени бяха идеи за инициативи, както и възможности за партньорство и водене на диалог с други младежки структури в рамките на общността на Световния енергиен съвет.