Световната банка ще консултира България в областта на геотермалната енергия

Министърът на енергетиката Росен Христов и постоянният представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия Лесех Мелгаард подписаха споразумение за предоставяне на консултантски услуги за развитието на геотермалната енергия в България. През следващите 2 години Световната банка ще предоставя техническа експертиза и идеи за управление на геотермалните енергийни ресурси в страната, като проектът се изпълнява в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост.

Вижте повече.

Източник: Министерство на енергетиката