Световен енергиен пулс 2: Спринт или маратон? Как кризите влияят върху темпото на прехода

През юли 2022 г. Световният енергиен съвет анкетира близо 600 лидери от световната енергийна общност, за да оцени продължаващото въздействие на множеството глобални кризи върху темпото на енергийния преход. Пулсът отчита как са се променили възприятията на световните енергийни лидери след предишното проучване на Съвета през април. Основните изводи сочат, че:

  • Оптимизмът за темповете на енергийния преход на 44% от анкетираните намалява. Промяната идва в момент, когато енергийната сигурност все повече се пречупва през действия за осигуряване на достъпна климатична сигурност
  • 43% от енергийните лидери виждат по-голяма фрагментация в глобалните подходи към енергийния преход, тъй като енергийните системи и потребителите по света биват засегнати от нови и каскадни кризи
  • Респондентите се завръщат към по-балансиран подход към световната енергийна трилема - енергийна сигурност, достъпност на енергията и екологична устойчивост - при формирането на енергийната политика в световен мащаб, въпреки че значението на всеки стълб се различава значително в отделните региони
  • Политиката в Европа бързо се променя, което води до промяна на приоритетите на енергийната сигурност спрямо достъпността и екологичната устойчивост
  • В световен мащаб липсват модели на лидерство, основани на принципа "отдолу нагоре" или на потребителите, като 57 % от лидерите посочват, че в техните страни няма или има много малко доказателства за появата на такива модели

Можете да се запознаете с публикацията оттук.