Световният енергиен съвет публикува резултатите от направеното през  ноември 2023 г. проучване сред над 800 световни енергийни лидери. Световният енергиен пулс очертава 4 основни извода:

  • Ново и по-силно обусловено от търсенето сътрудничество
  • Прекомерeн оптимизъм – планиране на най-доброто и подготовка за най-лошото
  • Ангажиране на регионалното многообразие за осигуряване на устойчивост
  • Амбициозност и съпричастност

Вижте подробностите в публикацията.