Работен документ: Регионален поглед върху увеличаването на мащаба на нисковъглеродния водород

След публикуването на поредицата "Водород на хоризонта" през юли и септември 2021 г. Световният енергиен съвет, в сътрудничество с EPRI и PwC, проведе серия от задълбочени проучвания, за да разкрие регионалните различия в развитието на нисковъглеродния водород.

Въпреки спецификите в предизвикателствата и възможностите на всеки регион, проучванията сочат, че "регионалните пътища" предоставят нов поглед върху глобалното разгръщане на нисковъглеродния водород през следващите години. Освен това всеки регион притежава собствен уникален потенциал за постигане на целите за устойчиво развитие.

Основни изводи:

  1. До 2040 г. нисковъглеродният водород може да играе значителна роля в целия свят, като подкрепя усилията на държавите за постигане на целите на Парижкото споразумение, като същевременно допринася за диверсификацията и сигурността на енергийните им портфейли. За целта ще бъдат необходими значителни глобални търговски потоци на водород и горива на водородна основа.
  2. Стимулирането на базираните на водород горива продължава да нараства в световен мащаб, но в зависимост от пазарните дейности и възможности се наблюдават различия между регионите.
  3. Преминаването от въпроса "дали" към въпроса "как" да се развива нисковъглеродният водород, поражда съмнения, които трябва да бъдат преодолени, за да може водородът да разгърне пълния си потенциал.
  4. Широкомащабното използване на нисковъглероден водород ще изисква най-вече по-добра координация и сътрудничество между заинтересованите страни в световен мащаб, за да се мобилизира по-добре публичното и частното финансиране и да се премести фокусът върху крайните потребители.

Към публикацията