Основи на световните енергийни сценарии (2024)

Пандемията от Covid-19, войната в Украйна, конфликтът в Газа, геополитическите промени, възходът на изкуствения интелект и последиците от тежките метеорологични явления, свързани с изменението на климата, оказаха силно влияние върху световната икономика и световната енергийна система. Всичко това налага необходимостта от разработване на нови сценарии до 2050 г. Световният енергиен съвет предлага някои разсъждения за това как би могъл да изглежда един нов набор от сценарии.

Основите на световните енергийни сценарии се основават на елементи от сценариите на Световния енергиен съвет за 2019 г. и на извлечените поуки. Обогатени с актуализирано сравнение на глобалните енергийни перспективи, сценарии и визии, съчетани с регионални задълбочени диалози, те предлагат поглед към основите, върху които може да бъде разработен нов набор от сценарии, включително конкретни виждания за проектиране на бъдещето с цел реализиране на значителни възможности.

Приближавайки се към глобалните бързеи на енергийния преход, обществата се учат да навигират между скалите и реките, докато ние очертаваме многобройните пътища, необходими за по-справедливия, бърз и широкообхватен енергиен преход.

С доклада можете да се запознаете оттук.