Народното събрание ратифицира Споразумението за сътрудничество по Проекта за изграждане на ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ между България и САЩ

Народното събрание ратифицира Споразумението между правителствата на България и САЩ за сътрудничество по Проекта за изграждане на ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и Ядрената програма за граждански цели на Република България, подписано в София на 12 февруари 2024 г.

След влизането в сила на закона министърът на външните работи трябва да уведоми по дипломатически път САЩ за ратифицирането на споразумението, а министърът на енергетиката - да обнародва в „Държавен вестник“ документа в 15-дневен срок от датата на влизането му в сила за България. С решение на Народното събрание от 12 януари и 18 декември 2023 г. министърът на енергетиката беше задължен да предприеме всички действия за вземане на положително решение за изграждане на нова ядрена мощност с технология АР1000.

Източник: Народно събрание на Република България