МС одобри участието на БЕХ ЕАД с акционерен дял в проекта „Зелен енергиен коридор”

Министерският съвет одобри доклада на министъра на енергетиката за участието на Република България чрез „Български енергиен холдинг" ЕАД и/или дружества от групата на БЕХ в съвместно дружество за реализиране на проекта „Зелен енергиен коридор". Одобрено е равноправно участие от 20% акционерен дял на българската страна, съобщават от МС.

Инициативата е базирана на стратегическото партньорство между правителствата на Република Азербайджан, Грузия, Румъния и Унгария за развитие и пренос на зелена енергия. Проектът за подводен кабел за пренос на енергия от възобновяеми източници между Румъния и Република Азербайджан, през Грузия и Черно море, а след това и за пренос на тази енергия до Унгария и останалата част от Европа, е елемент от енергийните споразумения между ЕС и Република Азербайджан.

Отчитат се интересите на четирите държави за укрепване на националната и регионалната енергийна сигурност и свързаност в Черноморския басейн, диверсификация на източниците на доставка, използване на потенциала за производство на енергия от възобновяеми източници в Каспийския регион и увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в националния енергиен микс.

Източник: publics.bg