Междуведомствени работни групи ще подпомагат реализацията на проектите за нови ядрени мощности в АЕЦ „Козлодуй“ и Вертикалния газов коридор

Новосъздадените междуведомствени работни групи ще съдействат за изпълнението на законовите процедури, свързани с реализацията на проектите за изграждане на нови ядрени мощности в АЕЦ „Козлодуй“ и Вертикалния газов коридор. В тях са включени представители на Министерството на енергетиката, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на културата, Министерството на земеделието, Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи.

Проектите, част от инициативата за Вертикален газов коридор между България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова, осигуряват възможност за пренос на допълнителни обеми природен газ от разнообразни и надеждни източници в посока от юг на север.

Развитието на ядрената енергетика е основен приоритет на правителството в енергийната сфера, който има ключово значение за успешно постигане на целите за декарбонизация и енергийна сигурност. Проектът за нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ е стратегически за страната. Съгласуването и тясната координация в работата на всички ангажирани ведомства по проекта са водещи за успешното му изпълнение.

Източник: Министерство на енергетиката