Индекс на световната енергийна трилема за 2021 г.

За втора година Световният енергиен съвет публикува индекса на световната енергийна трилема в условията на COVID-19, който продължава да застрашава здравето и да смущава световната икономика. Трилемата е инструмент за определяне на пътя на енергийната политика, който разчита на исторически данни за оценка на резултатите от енергийната политика в миналото и поради това въздействието на пандемията все още не е напълно отразено в данните. Макар вече да има по-задълбочена представа относно въздействието на пандемията върху енергетиката, като например пониженото търсене и откъслечните случаи на възстановяване на местно ниво, дългосрочните последици за енергийните системи и прехода остават неясни.

Тази година 127 държави са класирани на 101 места, като някои от тях са постигнали еднакви резултати. Първите десет места продължават да бъдат доминирани от държавите от ОИСР, като европейските държави се представят особено силно, което потвърждава значението на наличието на дългогодишни активни енергийни политики. Първите три държави в класацията остават същите като през 2020 г., като Швеция изпревари Швейцария на първото място, а Дания остана на трето място. И трите държави имат общ резултат 83 и повече точки.

Вижте пълния доклад тук.