Индекс на световната енергийна трилема за 2020 г.

Тази година Индексът на световната енергийна трилема навършва своята десета годишнина. Стартирал през 2010 г., докладът предоставя независима и обективна оценка на енергийната политика на държавите и нейното изпълнение в трите направления: енергийна сигурност, справедливо разпределение на енергийните ресурси и екологична устойчивост. Индексът на световната енергийната трилема дава възможност на страните да следят собствения си напредък и да се учат от успехите и грешките на останалите.

Годишната оценка не е доклад, който се оставя на полицата, а инструмент за откриване на верния път в политиката.

Основни акценти на Индекса на световната енергийна трилема за 2020 г.:

  • Осем държави са постигнали максимална степен на баланс ААА, показваща най-висока ефективност във всяко от трите направления.
  • Повишаването на устойчивостта и сигурността вървят ръка за ръка. Устойчивите инвестиции във вятърна и слънчева енергия в Швейцария, Швеция и Дания едновременно са намалили емисиите и са диверсифицирали енергийните системи на тези страни.
  • От трите направления на Световната енергийна трилема, справедливото разпределение на енергийните ресурси е отбелязало най-голямо подобрение спрямо 2000 г., като резултат от усилията на политиката за повишаване достъпа до енергия в развиващите се страни. Трите държави с най-голям напредък в това отношение са Камбоджа, Мианмар и Кения.
  • Страните с най-висок рейтинг по сигурността са диверсифицирали енергийните си системи и се възползват от значителни природни ресурси. В това направление най-силно са се представили Канада, Финландия и Румъния, които разполагат със значителни водни ресурси и диверсифицират енергийния си микс чрез инвестиции в слънчева и вятърна енергия.
  • С напредването на прехода, цялостното изпълнение на трилемата също се подобрява.

С доклада за 2020 г. можете за де запознаете оттук.