Енергиен преход, електроенергийни мрежи и мрежови услуги

Осъществяването на енергийния преход при липсата на достатъчно средства за електропреносната и електроразпределителните мрежи, проблемите със средствата от Модернизационния фонд, прекомерното производство на електроенергия от възобновяеми източници при липсата на достатъчно маневрени мощности, високите санкции за нарушения на енергийните дружества, бъдещето на системите за съхранение на енергия и в частност перспективите за ПАВЕЦ, новата  роля на КЕВР в светлината на промените в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници и Закона за енергетиката бяха сред темите на дискусиите по време на кръглата маса „Електроенергийни мрежи и мрежови услуги – предизвикателства пред енергийния преход и пазарната либерализация“, организирана от Института за енергиен мениджмънт (EMI) на 21 ноември.

Подробности можете да прочетете в публикацията на 3e-news.