Българско участие в 26-тия Световен енергиен конгрес

В периода 22-25 април 2024 г. в гр. Ротердам, Нидерландия се проведе 26-ия Световен енергиен конгрес, организиран от Световния енергиен съвет. В престижния форум участваха над 7000 специалисти от различни сфери на енергетиката, сред които над 250 панелисти, представители на различни институции, правителства и др. Участие в 26-ия Световен енергиен конгрес взеха и над 100 водещи световни енергийни компании, които представиха своите продукти и услуги.

Българската делегация бе водена от Председателя на УС на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет (НКБСЕС), Валентин Николов. В нея присъстваха и водещи лица от българския енергиен сектор.

Българските представители взеха участие в различните панели, посветени на ключови за енергийното развитие теми, като енергийна сигурност, развитие на електроенергийната система, внедряване на иновативни ядрени технологии от ново поколение и др. Проведени бяха дискусии с представители на водещите компании от петролната и газовата индустрия, ядреноенергийния отрасъл, ВЕИ сектора и др.

Делегатите от НКБСЕС проведоха редица работни срещи и участваха в дискусии, посветени на развитието на електроенергийната система, проектите за съхранение на електроенергия и стратегическото управление на енергийния сектор. По време на тези срещи се препотвърдиха ключовите предизвикателства за осъществяването на енергийния преход като гарантирането на висока степен на енергийна сигурност, осигуряване на достъп до критично важни суровини и материали и развитието на кадровите ресурси във всички отрасли на енергетиката.

В допълнение, представители на НКБСЕС участваха и в дискусиите, свързани с FEL – програмата за бъдещи енергийни лидери на Световния енергиен съвет, която обединява потенциала на младите специалисти от целия свят. Също така бяха обсъдени възможностите за съвместни инициативи между младежките секции на различни национални комитети и НКБСЕС.

С участието на членовете на НКБСЕС в 26-ия Световен енергиен конгрес в гр. Ротердам, Нидерландия бе продължена традицията на висока ангажираност от страна на българската страна като част от Световния енергиен съвет. Делегатите от НКБСЕС изразиха своята удовлетвореност от високото ниво на организация и качеството на дискусиите в рамките на 26-ия Световен енергиен конгрес.